dimecres, 11 de maig de 2011

La Galàxia Learning: Pensar, sentir, actuar i valorar o l'atreviment d'aprendre

Bon dia a totes i tots.

Espero que haureu tingut un molt bon començament de setmana.

Avui voldria recuperar el tema del professorat. Amb ell vaig iniciar aquesta sèrie de La Galàxia Learning i ara fa dies que no li dedico una atenció especial. Abordaré el tema després d'estar treballant, durant aquest darrer més, sobre les característiques dels estudiants anomenats "aprenents digitals" que serien els que han nascut després de l'any 1982.

Una vegada revisada molta de la literatura sobre les caractetístiques d'aquests se m'acudia que pots ser he de recuperar, també, el meu tema de la formació del professorat (inicial i permanent) a l'era digital. Un tema al que m'he dedicat molt des de sempre. Aquesta ja va ser  la meva recerca de tesi doctoral.

Bé, la qüestió és que per poder organitzar les característiques dels estudiants he utilitzat diferents dimensions que em permetran fer també una aproximació a la formació del professorat. Com us deia en algun post els plans de formació inicial del professorat serien molt millorables però són els que tenim. Dit això, quines coses podem tenir en compte més enllà del BOE?. Ho analitzo segons les dimensions a les que feia referència:

1. Contextual: El món canvia molt i molt depressa. És necessari que preparem a aquests professionals per a la incertesa. No són necessaris molts de contigunts però si les eines per accedir a ells, entendre'ls, crear-los, compartir-los, .... També seran fonamentals les eines per a entendre el món en què viuen i tenir la capacitat de diferenciar entre: allò innegociable, allò important, allò necessari, allò prescindible i allò inútil. Aquestes paraules que semblen fàcils, a la pràctica, adquireixen un alt grau de complexitat.

2. Instrumental: Han de ser capaços de conèixer i usar, a la pràctica, diferents tipus d'eines TIC que els han de permetre:
 • Treballar en entorns tecnològics.
 • Entendre les TIC com una eina útil i necessària, no com una amenaça
 • Ser competents digitalment, o sigui estar alfabetitzats múltiplement.
 • Estar permanentment connectats al món digital. Allí es genera informació i coneixement cada segon.
 • Tenir capacitat crítica per a analitzar i seleccionar informació i contingut no només analògic sinó també digital.3. Intel·lectual: Cognitivament han d'orientar-se cap a:
 • Capacitat col·laborativa i cooperativa.
 • Capacitat d'entendre l'estructura no lineal de la informació i del coneixement, principalment a partir de l'ús de les xarxes.
 • Una alfabetització multimodal.
 • Capacitat multitasca.
 • Creativitat


4. Actitudinal: En contra del que sembla crec que aquest aspecte, almenys sota el meu punt de vista, serà fonamental. Sent així el dividiria en:

A. Actituds Personals: Aquestes es solen passar per alt quan, quasi sempre, són les que marquen la diferència entre els bons professionals i els pèssim.
 • Implicació en la seva feina.
 • Reconeixement del paper estratègic de l'educació en el món actual.
 • Capacitat de crear i respectar el coneixement.
 • La participació activa
 • La gestió de l'espai i el temps digital.
 • L'autoconcepte professional.

B. Actituds Socials:

 • El compromís continuat i sense renúncia.
 • L'expressivitat i les capacitats comunicatives tant analògiques com digitals.
 • Fer valer la seva tasca professional. Capacitat de comunicar la importància de la seva feina.
C. Actituds Educatives:

 • Capacitat d'usar metodologies actives.
 • Usar les TIC com a eines per a l'ensenyança.
 • Capacitat d'aprende de manera permanent.
 • Capacitat d'accedir, analitzar, crear i reprocessar la informació.


D. Actituds per al treball:
 • No tenir por al risc, menys a les errades.
 • Tenir consciència que la millor gratificació és la seva satisfacció personal i professional.
 • Capacitat de ser multitasca.
 • Entendre que totes les preguntes poden tenir més d'una resposta i que no hi ha cap problema que no tingui solució.

He intentat que aquest llistat sigui un "mirall" de les mateixes característiques que defineixen als estudiants actuals. Segur que en acabar de llegir us esteu preguntant on són el continguts?. Aquests han d'existir con a base per a treballar totes les dimensions anteriors. Si tenim en compte totes les dimensions anteriors en la formació inicial dels professionals de la docència no hi haurà cap contingut que se'ls resisteixi.


Quins són els problemes amb els que ens trobem?.

- Un món que canvia a una velocitat de vertigen si ho comparem amb la velocitat a la que avancen els plans de formació.
- Uns plans d'estudi acabats de reformar totalment anacrònics. Haurem de tenir la capacitat d'usar-los com a marc però mirar d'orientar la pràctica formativa a les veritables necessitats de l'àmbit professional actual.
- Un professorat dels centres de formació inicial als que s'hauria d'exigir, almenys, les mateixes dimensions que han de caracteritzar als professors novells.
- El poc valor de la tasca docent que impedeix fer evident la seva importància.
- Un sistema funcionarial que no permet evidenciar els professionals realment brillants ni exigir el compliment de les seves responsabilitats als que s'aprofiten de la laxitud del sistema.

Què podem fer?.

- Imaginar altres estratègies formatives que passen per construir una veritable Galàxia Learning. NO només poden aprendre dins de les aules de formació. La pròpia vida i la pròpia realitat en la que viuen han de constituir el veritable marc de referència.
- Hem de crea equips col·laboratius que ens han de permetre aliances estratègiques entre teoria -pràctica-recerca i innovació per a poder aconseguir que el sistema educatiu avanci a una velocitat semblant a la de la societat.
- Revaloritzar l'educació i la tasca docent.

Tot això que hem dit per aconseguir uns professionals que, per aquest ordre:

- Saben que hauran d'aprendre al llarg de la vida: PENSEN
- Sóc conscients de la seva gran responsabilitat: SENTEN
- Miren de millorar la seva pràctica personal i professional de manera permanent: ACTUEN
VALOREN.

Avui em despedeixo amb Coldplay: Clocks. Per a ser capaços d'entendre la velocitat del món actual més enllà de les manetes d'un rellotge.

Bona nit!